woman entering pin code at store cash register

Gdzie kupić kasę fiskalną?

Wielu przedsiębiorców, mniejszych czy większych, ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Konieczność ta zależy od wysokości uzyskiwanych obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeśli przekroczą one 20 000 zł, niezbędne jest nabycie kasy fiskalnej i poprawne oraz rzetelne dokumentowanie na niej sprzedawanych towarów oraz usług. Niektóre zawody mają obowiązek rejestrowania utargów z działalności na kasie fiskalnej nawet nie dochodząc do progu 20 000 zł. Są to między innymi lekarze, taksówkarze oraz fryzjerzy.

Kasę fiskalną zakupić można w dedykowanym sklepie, u autoryzowanego pośrednika lub w dowolnym sklepie z elektroniką dysponującym tego typu towarem. Kasy fiskalne różnią się między sobą przede wszystkim liczbą jednostek towarowych, jaką są w stanie obsłużyć. Najlepiej jest wybrać takie z większą pojemnością tych jednostek niż aktualnie jest potrzeba, gdyż wraz z rozwojem firmy, na pewno zwiększy się liczba dostępnych towarów bądź usług. Kasę natomiast można wymienić dopiero po upływie 5 lat od jej zakupu.

By zakupiona kasa fiskalna była użyteczna, należy przeprowadzić jej fiskalizację. Tym terminem określa się synchronizację modułu fiskalnego z pamięcią kasy. Zabieg ten przeprowadza się jeden raz, tuż po zakupie kasy. Czynności, jaką jest fiskalizacja kasy, dokonuje serwisant właściwy danej marce kasy fiskalnej. Po fiskalizacji, serwisant wraz z przedsiębiorcą będącym właścicielem kasy udają się do właściwego urzędu skarbowego w celu dokonania zgłoszenia fiskalizacji. Na zgłoszenie tego faktu jest 7 dni i w tym zakresie czasowym bezwzględnie należy się wyrobić. Po otrzymanym zgłoszeniu, urząd skarbowy nadaje kasie fiskalnej indywidualny numer ewidencyjny, który jest od tej pory stałym oznaczeniem danej kasy. Numer ten najlepiej umieścić w widocznym miejscu bezpośrednio na kasie.

Przeczytaj też: drukarka a kasa fiskalna

Cała procedura zakupu kasy fiskalnej może wydawać się skomplikowana, ze względu na konieczność zgłoszenia jej fiskalizacji w urzędzie wraz z dokonującym fiskalizacji serwisantem. Jednak są to czynności stałe, dlatego już w miejscu zakupu kasy fiskalnej przedsiębiorca zostanie odpowiednio pokierowany i żaden etap procedury z pewnością mu nie umknie.